ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հայտերի ձևեր » Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտի պահպանման ծրագրի հայտի ձև (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թ. ապրիլի 6-ի N 17-Ա հրամանով)
Հայտի ձև
Հաստիքացուցակ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորում ստանալու հայտում առանձնացված կիրառական հետազոտությունների բաղադրիչի լրացման ուղեցույց