ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հայտերի ձևեր » Գիտական և գիտատեխնիկական պետական ծրագրի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման հայտի ձև (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թ. մայիսի 4-ի N 23-Ա հրամանով)
Հայտի ձև
Հաստիքացուցակ
Գիտական և գիտատեխնիկական պետական ծրագրի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման հայտում առանձնացված կիրառական հետազոտությունների բաղադրիչի լրացման ուղեցույց