ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական քաղաքականություն
«Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի N 20 արձանագրային որոշում
Հայ գիտնականների ներուժի համախմբման ծրագրի միջոցառումների ժամանակացույց (հաստատված ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 30-ի N 459-Ն որոշմամբ)
ՀՀ կառավարության ծրագրի կատարումն ապահովող 2008-2012 թվականների միջոցառումների ցանկ (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24 N 878-Ն որոշմամբ)