ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտական քաղաքականության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.1-2)
Հայտարարություն
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն