ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Պետական բյուջեից` գիտական հրատարակումների համար

01.03.2019

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2019 թ. փետրվարի 28-ի N 170-Ա/2 հրամանով հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշմամբ հաստատված «Գիտական ամսագրերի և մենագրությունների հրատարակում» միջոցառման գծով նախատեսված հատկացումների բաշխումը ըստ առանձին հրատարակումների: Հրամանի հավելվածին կարող եք ծանոթանալ ստորև