ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե