ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր
Գլխավոր քարտուղար (19/1-1.1-1)
Գիտության քաղաքականության վարչություն
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչություն
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Քարտուղարություն