ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Թվերի խորհրդավոր ու հետաքրքրաշարժ աշխարհը
Հայոց գրականության պատմություն (հատոր երրորդ, Նոր շրջան)
Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս II)
Воскан Вардапет Ереванци: Жизнь и печатная деятельность; Voskan vardapet Yerevantsi (Life and Typographic Activity)
«Հովհաննես Չեքիջյան-85» ստեղծագործությունը» գիտական նստաշրջանի նյութեր
Երևանի խոսակցական լեզուն
Սև գիրք. նշանավոր օտարերկրացիները թուրքական ոճիրների և Հայոց Ցեղասպանության մասին
Հայոց ցեղասպանությունը. լեզվաճանաչողական մեկնակետ
Վէրք Հայաստանի, ողբ հայրենասիրի
Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս I)