ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
«Հովհաննես Չեքիջյան-85» ստեղծագործությունը» գիտական նստաշրջանի նյութեր
Երևանի խոսակցական լեզուն
Սև գիրք. նշանավոր օտարերկրացիները թուրքական ոճիրների և Հայոց Ցեղասպանության մասին
Հայոց ցեղասպանությունը. լեզվաճանաչողական մեկնակետ
Վէրք Հայաստանի, ողբ հայրենասիրի
Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս I)
Հայկական հարց
Ցեղասպանության ականատեսների հուշեր
Զարմանահրաշ նանոաշխարհ
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանի նյութեր