ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ներպետական մրցույթներ » 2010 թվական
Տեղեկանք «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2010» մրցույթի «Ա» դասի ծրագրերի իրականացման արդյունքում հրապարակումների վերաբերյալ
Տեղեկանք «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2010» մրցույթի «Բ» դասի ծրագրերի իրականացման արդյունքում հրապարակումների վերաբերյալ (02.08.2012 թ. դրությամբ)
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2010» մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2010» մրցույթի հրավեր (ժամկետն ավարտված է)
Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության 2010 թվականի պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթի արդյունքների բողոքարկման փուլում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ
Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության 2010 թվականի պայմանագրային (թեմատիկ) մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ
Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության 2010 թվականի պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ (ժամկետն ավարտված է)