ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր » Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին
Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ (18-1-28.1-Ղ4-1)
Ավագ հաշվապահ (18-1-28.1-Մ3-1)
Ավագ ֆինանսիստ (18-1-28.1-Մ3-2)
Ավագ ֆինանսիստ (18-1-28.1-Մ3-3)
Ավագ մասնագետ (18-1-28.1-Մ4-1)