ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթի արդյունքները հայտնի են

10.10.2018

ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի նախագահի 2018 թ. հոկտեմբերի 10-ի N 45-Ա/Ք հրամանով հաստատվել է «Արցախի հետ համագործակցության ծրագիր-2018» մրցույթի շրջանակներում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկը: