ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Ակտերի ձևեր
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀՌՀ - 2013» մրցույթով ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմայի շրջանակներում կատարված աշխատանքի հանձնման-ընդունման ակտի ձև
Հայ-բելառուսական գիտական համագործակցության շրջանակներում անցկացված «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ–ՀՀԲՀՀ–2011» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմայի ամփոփիչ հաշվետվության և գիտական աշխատանքի հանձնման-ընդունման ակտի ձևեր