ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր » Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչություն
Վարչության պետ (18-1-27.2-Ղ3-1)
Գիտական ծրագրերի իրականացման աջակցության բաժին
Գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժին
Միջազգային համագործակցության բաժին