ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում
«ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության գծով նախատեսված ամփոփ հատկացումները ըստ ծրագրերի և միջոցառումների
«ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի միջոցառումների ցանկը, որոնց գծով հատկացումները տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվելու են դրամաշնորհների տեսքով
ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ցանկ
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 2024 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ և հավելվածներ
ՀՀ 2024-2026 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում պետական մարմինների բյուջետային հայտերի կազմման և ներկայացման մեթոդական ցուցումներ և հավելվածներ
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի պետական բյուջեում ընդգրկելու նպատակով գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերի ցանկ
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2023 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ և հավելվածներ
ՀՀ 2023-2025 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում ՀՀ պետական մարմինների բյուջետային հայտերը կազմելու և դրանք ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու մեթոդական ցուցումներ
«ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերի միջոցառումների ցանկը, որոնց գծով հատկացումները տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվելու են դրամաշնորհների տեսքով
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի պետական բյուջեում ընդգրկելու նպատակով գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերի ցանկ