ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում
Գիտության ոլորտի 2017 թ. բյուջե
ՀՀ պետական բյուջեից պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման երաշխավորված 153 գիտական թեմաների ցանկ (2015-2017 թթ. ֆինանսավորման չափաքանակներով)
Գիտության ոլորտի 2016 թ. բյուջե