ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների հավանական ժամանակացույց

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Հայտարարման
ամիս
Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
Երիտասարդ գիտնականների վերապատրաստմանն (PostDoc) ուղղված ծրագրի ֆինանսավորում մայիս 2022 դեկտեմբեր 2022
Նպատակային ասպիրանտական ուսուցմանն (PhD) ուղղված ծրագրի ֆինանսավորում մայիս 2022 դեկտեմբեր 2022
ԳԿ-ՀՀՌՀ 2023 «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ - 2023» միջազգային մրցույթ դեկտեմբեր 2022 հունիս 2023