ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր » Քարտուղարություն
Քարտուղարության պետ (18-1-28.4-Ղ4-1)
Ավագ մասնագետ (18-1-28.4-Մ4-1)