ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների արդյունքներ
«Արդյունավետ գիտաշխատող -2014» մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Բնական գիտություններ» և «Ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիա» բնագավառներում գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթի հաղթողների ցանկ
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման մրցույթի շահառուների ցանկ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՀՀԲՀՀ - 2014» միջազգային մրցույթի հաղթողների ցանկ
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ- ՌՀԳՀ-2014» միջազգային մրցույթում հաղթած թեմաների ցանկ
«Ասպիրանտների եւ երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2013» մրցույթի հաղթողների ցանկ
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ԳՀԱԿ - 2013» մրցույթի հաղթող ճանաչված ծրագրերի ցանկ
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտություների աջակցության ծրագիր - 2013» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմաների ցանկ
«Արցախի գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» մրցույթի հաղթողների ցանկ
Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմաների ցանկ