ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների արդյունքներ
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2010» մրցույթի հաղթողների ցանկ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 2010 թվականի պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման մրցույթի արդյունքների բողոքարկման փուլում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ
2009 թվականի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ՀՀ ԿԳՆ և Գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի (Ֆրանսիա) միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում համաֆինանսավորման սկզբունքով անցկացվողգիտական ծրագրերի մրցույթի արդյունքում ֆինանսական աջակցության արժանացած ծրագրեր
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 2010 թվականի պայմանագրային (թեմատիկ) մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2009» մրցույթի արդյունքում ֆինանսական աջակցության արժանացած հայտեր