ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված թեմաներ » 2013-2015 թվականներ
Տեխնոլոգիական պրոցեսների մշակումը արագացուցչային տեխնիկայի ճշգրիտ հանգույցներ պատրաստելու համար
Երեք առանցքներով տատանումներ գրանցող սեյսմիկ դետեկտոր, որը գործելու է աննախադեպ լայն հնարավորություններ ընձեռնող SFCO նոր տվիչի հիման վրա
Պլազմայի ռադիոհաճախային իմպեդանսի բարձր հզորության արագագործ համաձայնեցնող համակարգ
Միջին և փոքրատոննաժ 50-ից ավելի օրգանական քիմիական միացությունների սինթեզման ունիվերսալ բլոկ-մոդուլային տեխնոլոգիայի մշակում և պիլոտային կայանքի ստեղծում
Խաղողի միջվազային տարածության մշակության մեքենայի արտադրական փորձարկումների անցկացում և նախապատրաստում արտադրության մեջ ներդրման համար
Իմունախթանիչ հակավիրուսային պատրաստուկի պիլոտային արտադրության տեխնոլոգիա