ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Թափուր պաշտոններ
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-2.3-4) - պաշտոնը զբաղեցված է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ (19/1-2.2-8)
Գիտական քաղաքականության վարչության գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (19/1-2.3-7) - պաշտոնը զբաղեցված է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով
Գիտական քաղաքականության վարչության պետ (19/1-2.1-2)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետ (19/1-3.2-2)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետ (19/1-3.1-3) - պաշտոնը զբաղեցված է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ (19/1-3.3-1) - պաշտոնը զբաղեցված է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով