ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Թափուր պաշտոններ
Գլխավոր քարտուղար (18-1-Ղ2-1)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Ղ4-2) - պաշտոնը զբաղեցված է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ (18-1-27.2-Մ2-2)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-2)
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ2-4) - պաշտոնը զբաղեցված է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 18-1-27.2-Մ4-3)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի առաջատար մասնագետ (18-1-28.1-Մ4-1)