ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ձևեր
Պետական աջակցության պայմանագրերի և համաձայնագրերի նմուշներ
Միջազգային համագործակցության շրջանակներում կնքվող պայմանագրերի նմուշներ