ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց » ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի 2018 թվականի գնումների փոփոխված պլան (2018 թ. մայիսի 30)