ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Ձևաթղթեր
Միջնորդագրի ձև (Հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի պարգևների ձևերը, ներկայացման և շնորհման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-Ի N 27 –Ա/Ք հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2016 թ. հունիսի 24-ի N 29-Ա հրամանով)
Հայաստանի Հանրապետության գիտական կամ գիտատեխնիկական կազմակերպության անձնագրի ձև
Տվյալներ փորձագետի մասին
Կազմակերպության կոնտակտային տվյալներ