ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր » Գիտական քաղաքականության վարչություն
Վարչության պետ (19/1-2.1-2)
Գիտական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժին
Գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժին
Գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժին