ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր » Անձնակազմի կառավարման բաժին
Բաժնի պետ (18-1-28.3-Ղ4-1)
Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ (18-1-28.3-Մ3-1)