ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ֆինանսատնտեսական ոլորտի հետազոտության հնարավորություն՝ Ճապոնիայում