ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Սկսվել են ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի զարգացման հայեցակարգի քննարկումները