ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am կայքից:  
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2022 թվականի գնումների պլան
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար <<ԳԿ-14>> ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանգրի մասին հայտարարություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար ԳԿ-14 ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանգիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար « Ա 6792690151» ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար « Ա 6792690151» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2021 թվականի գնումների փոփոխված պլան
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար « Ա3603456345» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար « Ա3603456345» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-13» ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն