ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի և այլ իրավական ակտերի համաձայն: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am կայքից:  
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի 2018 թվականի գնումների փոփոխված պլան (2018 թ. մայիսի 30)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ/5-1 (2018 թ. մայիսի 5, «Կարանդաշ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ/8 (2018 թ. ապրիլի 17, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալություն)
Պետության կարիքների համար դրայվերներ և համակարգչային ծրագրային ապահովման փաթեթների մշակման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N H 2018/0420 (2018 թ. ապրիլի 6, «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար ներկայացուցչական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/5 (2018 թ. ապրիլի 6, «Շառոյան եղբայրներ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ ՄԱ/9 (2018 թ. ապրիլի 7, «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ ՄԱ/6 (2018 թ. մարտի 20, «Սմարթլայն» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1 (2018 թ. մարտի 19, «ՖԼԵՇ» ՍՊԸ)
Հայտարարություն «ԳՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1» պայմանագրի մասին (2018 թ. մարտի 19)