ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
Պետության կարիքների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր N 114269482 (2013 թ. հուլիսի 24, «Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի» ՓԲԸ)
Պայմանագիր N 1/H 2011/0718 (2011 թ. hուլիսի 18, «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ)