ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«Գիտության բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններ վերապահելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. ապրիլի 16-ի N 312)