ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ ձեռքբերված սարքեր » 2019-2020 թթ.
«Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ
«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ Ակադեմիկոս Լ.Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ