ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հայտարարություններ » Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 19/1-4.1-1)
Հայտարարություն (տեղադրման ամսաթիվը` 03.10.2018 թ., դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը՝ 05.10.2018 թ.)
Դիմումի ձև
Տեղեկատվություն