ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր » Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Բաժնի պետ (18-1-28.2-Ղ4-1)
Ավագ մասնագետ (18-1-28.2-Մ4-1)