ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ Փաստաթղթերն առձեռն ներկայացնելու վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԻԴ 2023/2 «Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր 2023/2» մրցույթ 25.08.2023 թ. 01.09.2023 թ. 2023 թ. նոյեմբեր
ԱՄՎ 2023/2 Գիտական կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի մրցույթ-2023 25.08.2023 թ. 01.09.2023 թ. դեկտեմբեր 2023

,

Մրցույթների հավանական ժամանակացույց