ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Ի գիտություն

09.09.2020

Սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ գիտության կոմիտեում անցկացվել է քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար ս.թօգոստոսի 5-ին հայտարարված երկու մրցույթների հարցազրույցի փուլը

 

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝18-1-28.1-Մ4-1)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը միակ մասնակիցը չի հաղթահարել:

 

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-1-28.2-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար ներքին մրցույթի  հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Աստղիկ Արտաշեսի Մելիք-Քարամյանը: