ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » «Անդրադարձ հայ ազգային նվագարանների պատմափաստագրությանը և «Տկզար» համույթի գործունեությանը»

Կարլեն Միրզոյան

«Հայաստան» հրատարակչություն, 2017 թ., Երևան, 128 էջ, 24 էջ ներդիր

Ականավոր երաժիշտ, նվագավար և խմբավար Կարլեն Միրզոյանի` հայկական ազգային հնագույն նվագարաններին նվիրված «Անդրադարձ» գրքով կծանոթանանք միայն մեր ժողովրդի հնությունն ունեցող շնչական կամ փողային նվագարաններին` նրանց նախաստեղծ պատմությունից սկսած: