ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կոմիտեի անձնակազմ » Գիտական քաղաքականության վարչություն
պետ` Արտաշես Սերգեյի Ջավադյան
Գիտական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ` Ղարիբյան Կարեն Բորիսի
Գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժնի պետ` Խաչատրյան Աիդա Ռոդնեի
Գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի պետ` Խնկոյան Արևիկ Կոլյայի