ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ձևեր » Պետական աջակցության պայմանագրերի և համաձայնագրերի նմուշներ
Գիտաշխատողներին գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների տրամադրման հանձնարարության պայմանագրի ձև
Գիտաշխատողներին գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների տրամադրման հանձնարարության պայմանագրի գնի կամ այլ պայմանների փոփոխության մասին համաձայնագրի ձև
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման (ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանման) ծրագրի իրականացման համար պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի գինը փոփոխելու վերաբերյալ համաձայնագրի ձև
Գիտական կադրերի պատրաստման մասին պայմանագրի ձև
Համաձայնագիր՝ գիտական կադրերի պատրաստման մասին պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ
Պայմանագիր ասպիրանտական և դոկտորանտական կրթաթոշակների մասին
Համաձայնագիր՝ ասպիրանտական և դոկտորանտական կրթաթոշակների մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ