ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ձևեր » Պետական աջակցության պայմանագրերի և համաձայնագրերի նմուշներ
Պայմանագիր ասպիրանտական և դոկտորանտական կրթաթոշակների մասին
Համաձայնագիր՝ ասպիրանտական և դոկտորանտական կրթաթոշակների մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ