ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Համագործակցություն » Միջազգային համագործակցություն
«Հորիզոն-2020» հետազոտությունների և նորարարությունների ԵՄ շրջանակային ծրագիր (2014-2020)
Գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոն (CNRS)
Միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտ (JINR)
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն (ISTC)
Սևծովյան համագործակցություն (BSI)