ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ ձեռքբերված սարքեր
Բաժնում ներկայացված են տեղեկություններ գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման նպատակով գիտական սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման 2013-2015 թվականների մրցույթների արդյունքում ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի աջակցությամբ ձեռքբերված գիտական սարքի/ սարքավորման/ համալիրի/ լաբորատորիայի վերաբերյալ
2015 թվական
2014 թվական
2013 թվական