ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ ձեռքբերված սարքեր
2019-2020 թթ.
2015 թվական
2014 թվական
2013 թվական