ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Հարց - Որո՞նք են ներկայումս գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պետական ֆինանսավորման հիմնական ձևերը:
Հարց - Ինչպիսի՞ մրցութային ծրագրեր է իրականացնում ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն 2015 թ. դրությամբ:
Հարց - Կա՞, արդյոք, գիտության բնագավառում համագործակցություն՝ ՀՀ և ԼՂՀ կառավարությունների միջև:
Հարցեր գիտական գործուղումների ֆինանսավորման վերաբերյալ
Հարցեր գիտական միջոցառումների (գիտաժողովների, գիտական կոնֆերանսների, սիմպոզիումների կամ սեմինարների) կազմակերպման վերաբերյալ
Հարցեր գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների վերաբերյալ
Հարցեր երիտասարդ գիտնականների դպրոցների կազմակերպման վերաբերյալ