ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Ֆինանսավորման են երաշխավորվել նոր թեմաներ

26.06.2017

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի հունիսի 23-ի N 33-Ա հրամանով հաստատվել է «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամի «AREAL» գծային արագացուցչի վրա հետազոտությունների իրականացման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկը: