ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հաշվետվությունների ձևեր
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ - 2020» միջազգային մրցույթի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի հաշվետվության ձև
«Հասարակական գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում իրականացվող թեմայի ամփոփիչ հաշվետվության ձև
«Հասարակական գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում իրականացվող թեմայի ընթացիկ հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀԲՀՀ - 2021» միջազգային մրցույթի շրջանակներում կատարվող ծրագրերի ընթացիկ հաշվետվության ձև
Գիտական միջոցառման հաշվետվության ձև
Երիտասարդ գիտնականների դպրոցի հաշվետվության ձև
ՀՀ պետական բյուջեից իրականացվող ծրագրերում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին վճարվող հավելավճարների տրամադրման հայտի/հաշվետվության ձև
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ- 2019» միջազգային մրցույթի շրջանակներում իրականացվող ծրագրի հաշվետվության ձև
«Հասարակական գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտությունների բնագավառներ» մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում իրականացվող թեմայի ընթացիկ հաշվետվության ձև
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրի տարեկան հաշվետվություն