ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ձևեր » Միջազգային համագործակցության շրջանակներում կնքվող պայմանագրերի նմուշներ
«Հասարակական գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների մասնագիտություններով օտարերկրյա գործընկերոջ ընդգրկմամբ գիտական թեմաների իրականացման համար գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
Հայ-իտալական համագործակցության շրջանակներում համատեղ ծրագրի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի «Միջազգային գիտական համագործակցություն» ծախսային ենթածրագրի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – ԲՀ ԳՏՊԿ - 2018» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսական միջոցներից տրամադրվող գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև
Եվրոպական Միության «Հորիզոն-2020» հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրի ծրագրային կոմիտեների անդամների գործուղումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման հանձնարարության պայմանագրի ձև
«ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ - ՌԴ ԻԱՀ - 2017» հայ-ռուսական կիրառական հետազոտությունների մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների (նախագծերի) իրականացման համար պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագրի ձև