ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Ասպիրանտուրայի բացում ՀՀ ՊՆ ԱՌՀԻ-ում

Փոքրիկ գրադարան՝ գիտության պետական կոմիտեում