ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Քննարկվեց «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մաuին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծը