ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Պետական բյուջեից` գիտական հրատարակումների համար

Կոմիտեում ավարտվեցին քննարկումները

Քննարկումները կոմիտեում շարունակվում են

Բազային ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքների և չափանիշների սահմանման վերաբերյալ քննարկում կոմիտեում